Program

Autor Djelo
Srećko Albini Arije
Julije Bajamonti Simfonija u C-duru
Krešimir Baranović Sinfonietta za gudače
Bruno Bjelinski Divertimento za komorni orkestar
Blagoje Bersa Po načinu starih - Airs de ballet,za klavir
Leopold Ebner Arija za sopran i bariton i gudače iz oratorija Pod križem
Jakov Gotovac Arije
Pjesma i ples s Balkana
Josip Hatze Pjesme za tenor ili sopran i gudače
Amando Ivančić Simfonije
Gudački kvarteti
Ivan Jarnović Gudački kvarteti
Ivo Josipović Samba da Camera/Samba Brevis
Milko Kelemen Mala muzika za gudače Op.1 (Divertimento)
Fran Lhotka Scherzo za gudače
Vatroslav Lisinski Večer, orkestralna idila
Uvertira operi Porin
Uvertira operi Ljubav i zloba
Frano Parać Muzika za gudače
Boris Papandopulo Etide za klavir
Pintarichiana, suita za gudače
Homagge a Sorkočević
Dora Pejačević Život cvijeća, za klavir
Antun Sorkočević Simfonija
Luka Sorkočević Simfonije br. 3, 5, 7
Josip Štolcer Slavenski Pjesme moje majke (mezzo/alt ili bariton)
Šest narodnih, suita za gudački kvartet
Josip Mihovil Stratico Simfonija
Ivo Tijardović Arije (Splitski Akvarel, Mala Floramye)
Ivan pl. Zajc Arije
Mornarski ples iz operete Momci na brod
Gudački kvartet